Ecology, Conservation of aquatic macrophytes and Global Change: Publications

Cirujano, S.; Meco, A.; García Murillo ,P.; Chirino Argenta, M. 2014. Flora acuática española. Hidrófitos vasculares. Ed. Gráficas Arias Montano.320 pp. ISBN: 978-84-616-8681-0.

Real Jardín Botánico
Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza de Murillo, 2. Madrid E-28014 (ESPAÑA). Tel. +34 91 4203017. FAX: +34 91 4200157
Resolución mínima: 1024 x 768 Navegadores: Firefox 1.5/Internet Explorer 6.0